JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 7 September 2010

Ajaran Sesat: Sejarah Kemunculan Dan Ciri-Cirinya.


Tajuk: Ajaran Sesat: Sejarah Kemunculan Dan Ciri-Cirinya.
Penulis: Siti Norbaya Bt Abdul Kadir.
Penerbit: Al-Hidayah Publishers.

Kandungan.

Pengantar Penerbit.

Pendahuluan.

Bab 1. Sejarah Kemunculan Ajaran Sesat Dan Bentuk-Bentuknya.
- Pengenalan.

- Takrif Ajaran Sesat.

- Sejarah Ringkas Kemunculan Ajaran Sesat.

- Sumber Dan Bentuk Ajaran Sesat.

- Tasawuf Sesat.

- Tasawuf Pada Zaman Nabi Dan Salaf.

- Sebab-Sebab Berlakunya Ajaran Sesat.

- Contoh Ajaran Sesat Di Malaysia.

1. Agama Bahai.

2. Ajaran Qadiani
- Kandungan Ajaran Qadiani.

- Ajaran Qadiani Di Malaysia.

- Ciri-Ciri Umum Ajaran Sesat.

Bab 2. Kandungan Utama Dan Ulasan Kitab Miftah Al-Zirah Al-Aqwal “Idah
- Pengenalan Kitab.

- Ringkasan Isi Kitab Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

1. Apa Kemusykilan Anda (hlm 1-48)

2. Wusul Ma’rifah (hlm 50-60)

3. Rahsia Ma’rifah (hlm 61-70)

4. Menyatakan Rahsia Ma’rifah (hlm 72-80)

5. Rahsia Diri (hlm 80-95)

6. Hakikat Sembahyang (hlm 95-101)

7. Musyahadah Diri (hlm 102-112)

8. Puisi.

9. Diri Wahdah (hlm 114-125)

10. Ilmu Tarekat (hlm 123-135)

11. Cara Amalan Tarekat Ahmad Ahmadiah (hlm 134-141)

12. Amalan Ayat Empat (hlm 167-185)

Bab 3. Pengaruh Tasawuf Wahdah Al-Wujud, Ajaran Batiniah Dan Sumber Ilmu Di Dalam Kitab Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

Pertama. Tasawuf Wahdah al-Wujud.
1. Pengertian Wahdah al-Wujud.

2. Sejarah Ringkas Penyebaran Tasawwuf Wahdat al-Wujud.

3. Perbezaan Wahdah al-Wujud Dengan Ithnainiat al-Wujud.

4. Pro Dan Kontra Tentang Wahdah al-Wujud.

5. Senarai Konsep Wahdah al-Wujud Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

6. Analisa.

Kedua. Batiniah.
1. Pengenalan.

2. Sejarah Ringkas Gerakan Batiniah.

3. Ajaran Batiniah.

5. Senarai Pemikiran Batiniah Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

6. Kesimpulan.

Ketiga. Sumber Ilmu.
1. Pengenalan.

2. Perbincangan Tentang Dhawq Dan Kasyaf Sebagai Sumber Ilmu.

3. Analisa Penggunaan Sumber Ilmu Dalam Kitab Miftah AlZirah Al-Aqwal ‘ldah.

Bab 4. Penggunaan Nas Al-Quran Dan Al-Hadith Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘ldah.

Pertama. Penggunaan Nas Al-Quran.
1. Pengenalan.

2. Faktor-Faktor Penting Dalam Menilai Sesuatu Pentafsiran al-Quran.

3. Contoh Penyelewengan Dalam Ilmu Tafsir.

4. Analisa Penggunaan Nas al-Quran dan Tafsirannya Dalam Mifiah Al-Zirah Al-Aqwal ‘ldah.

5. Kesimpulan

Kedua. Penggunaan Hadith Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.
1. Pendahuluan.

2. Kesahihan Hadith.

3. Kriteria Dalam Menilai Hadith.

4. Sejarah Kemunculan Hadith Palsu.

5. Sebab-Sebab Timbulnya Hadith Palsu.

6. Huraian Jenis-Jenis Hadith Yang Terdapat Di Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

7. Huraian Ungkapan Yang Dikatakan Hadith.

8. Kesimpulan.

Penutup.

Rumusan Dan Kritikan Secara Umum..

Kesan Tasawuf Wahdah Al-Wujud.

Rujukan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...