JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 1 Jun 2012

Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam: Pengajaran, Pengembangan Dan Keberkesanan.


Tajuk: Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam: Pengajaran, Pengembangan Dan Keberkesanan.
Penyelenggara: Prosiding Seminar.
Penerbit: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan.

Pengantar.

Prakata.

Ucapan Perasmian Oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik): Prof. Dr. Anuwar Ali.

Bahagian Kertas Kerja dan Soal Jawab.

1. Pendidikan Tamadun Islam : Antara Matlamat Asal dan Matlamat Gantian.
> Dr. Awang Had Salleh.

2. Pengembangan Kurikulum Kursus Tamadun Islam
> Prof. Dr. Baharuddin Yatim

3. Pendidikan Tamadun Islam Daripada Perspektif Pendidikan Liberal
> En. Abdul Latif Samian

4. Soalan Peserta dan Jawapan

5. Peradaban Islam Sebagai Satu Kursus Dalam Pengajian Umum
> Hj. Anwar Hj. Zainal Abidin

6. Pengajaran Pendidikan Islam Kepada Pelajar Islam di ITM
> Che Hashim Mat Said, Mohd Dani Muhammad dan Baharuddin Sayin

7. Pengajaran Tamadun Islam (Bukan Islam) di ITM
> Ramawan Abd. Rahman dan Ghazali Sulaiman

8. Soalan Peserta dan Jawapan

9. Pendidikan Islam: Antara Realiti dan Harapan
> Prof. Dr. Mohd Yusof Hj. Othman

10. Tamadun Islam dalam Konteks Pengajian Umum di UKM: Impian, Hambatan dan Cadangan
> Prof. Madya Dr. Abdul Kadir Hj. Din

11. Beberapa Masalah dalam Penulisan Tamadun Islam di Malaysia Dengan Rujukan Terhadap Sains Islam
> Mohamad Taha

12. Soalan Peserta dan Jawapan

13. Isu-Isu Geografi dalam Pendidikan Tamadun Islam
> Prof. Madya Dr. Katiman Rostam

14. Keberkesanan Kursus Tamadun Islam: Dan Kenegaraan Di Universiti Kebangsaan Malaysia
> Prof. Madya Dr. Sulaiman Noordin dan En. Khairul Anwar Mastor

15. Soalan Peserta dan Jawapan

16. Cadangan Bertulis Daripada Peserta

17. Isu Kosmogoni dan Tamadun Islam
> Prof. Madya Dr. Sulaiman Noordin

18. Pengenalan Pengajian Tamadun di UNIMAS
> Prof. Madya Dr. Othman Yatim

19. Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Tamadun Islam di UKM: Maklum Balas Pelajar
> En. Khairul Anwar Mastor

20. Peranan dan Sumbangan kursus Tamadun Islam Dalam Penganjakkan Paradigma Pendidikan: Pengalaman USM
> Dr. Zahari Ismail, Dr. Mohd Nor Ahmad, Dr. Syed Mohd Dawilah.

21. Sumbangan Kursus Tamadun Islam Kearah Penganjakan Paradigma Pendidikan Alam Bina : Satu Pandangan Awal
> Tuan Hj. Muhammad Talha Idrus

22. Senarai pembentang kertas kerja

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...