JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 9 Jun 2012

al-Imam al-Syafie: Kecemerlangan Ilmu Dan Pemikiran.


Tajuk: al-Imam al-Syafie: Kecemerlangan Ilmu Dan Pemikiran.
Penyelenggara: Karya Bestari.
Penerbit: Karya Bestari Sdn Bhd.

1. al-Imam Sumbangannya Dalam Memurnikan Dua Pemikiran.
> Dr. Nik Yusri Bin Musa.

Pengenalan

a. Guru-Guru al-Imam al-Syafie

b. Pertentangan Antara Ulama al-Ra’yu Dengan Ahli al-Hadith

Polemik Wahabi: Antara kekeliruan Ilmuan Dan Kejahilan Umat

Kesimpulan

Rujukan

2. al-Imam Al-Syafie: Perkembangan Mazhabnya Di Dunia Melayu
> Dr. Hj Zulkifly Bin Muda Dan Dr. Nik Nizaita Binti Omar

Abstrak

Pendahuluan

Sejarah Penerimaan Islam di Nusantara

Sejarah Ringkas Mazhab Syafie

Pengamalan Mazhab Syafie

Pengaruh Mazhab Syafie Di Malaysia

a. Pengaruh Mazhab Syafie Di Peringkat Awal Kedatangan Islam

b. Pengamalan Mazhab Syafie Masa Kini

Kesimpulan

3. al-Imam Al-Syafie: Antara Tanggapan Dan Fakta
> Dr. Mohd. Asri bin Zainul Abidin

Pendahuluan

Pengenalan Ringkas

Sikap Para Pengkaji Fiqh

Tanggapan Salah Terhadap Akidah al-Imam al-Syafie

Penentangan al-Imam al-Syafie Terhadap Ilmu Kalam

al-Imam al-Syafie Tidak Terpengaruh dengan Syiah

Tanggapan Terhadap al-Imam al-Syafi’i dalam Aliran fiqh

Penutup

Rujukan

4. al-Imam al-Syafie: Pengenalan Dan Sejarah Hidupnya.
> Dato’ Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abd. Majid

Pendahuluan

Nama Penuh

Sejarah Awal

Menerima Pendidikan Di Makkah

Melanjutkan pelajaran Ke Madinah

Berangkat Ke Yaman

Pulang Ke Makkah Sebagai Ulama

Kembali Ke Baghdad Sebagai Imam

5. al-Imam Pegangan Dalam Aliran Akidah
> Dr. Johari Mat

al-Imam Al-Syafie

Kedudukan Akidah Dalam Islam

Hubungan Antara Akidah Dengan Syariat

Pertama: Akidah

Kedua: Syariat

al-Imam al-Syafie Dan Akidah

Manhaj al-Imam al-Syafie Dalam Akidah

a. al-Quran Dan al-Sunnah

b. Menerima Hadith Mutawatir Dan Ahad

c. Menerima fahaman Rahabat

d. Menolak manhaj Ahli Kalam

e. Antara Akidah al-Imam al-Syafie

f. Beberapa Contoh Akidah al-Imam al-Syafie

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...