JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 25 Jun 2012

Penilaian Semula Syiah Dari Kacamata al-Sunnah Dan Kata Sepakat Ulama.


Tajuk: Penilaian Semula Syiah Dari Kacamata al-Sunnah Dan Kata Sepakat Ulama.
Penulis: Abdullah al-Qari Hj Salleh
Penerbit: Pustaka ASA.

Kandungan:

Kata Pengantar

Perkembangan Syiah

Pedoman Kita

Bab 1. Pegangan-Pegabgab Syiah Menurut Prof Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri.

1. Syiah tidak memerlukan al-Quran

2. Ahli al-Quran terhad di kalangan Syiah

3. Imaam-imaam mempunyai mukjizat

4. Keistimewaan Keluarga Ali dan Syiah

5. Konsep Tebusan

.6. Imaam maksuum dan mendapat wahyu

7. Segelintir saja orang Mu’min yang tidak murtad

Beberapa Pendapat Tokoh Ulamaa

Bab 2. Mazhab-Mazhab Dan Ajaran Syiah

Mazhab Syiah

Pokok-pokok ajaran Syiah

Cabang-cabang Syiah :

1.Cabang Zaidiyyah

2. Cabang Imaamiyyah:

Ranting Inthna ’Asyariyyah

Ranting Ja’fariyyah

Ranting Ismaa’iliyyah

3. Cabang Nusairiyyah

Bab 3. Taktik Syiah Dalam Menghadapi Ahli Sunnah

Kajian Sayyid Hawwa

Bab 4. Ijma Ulama Melibatkan Syiah

Aqidah berkaitan Kitab al-Quran

Tiada Nabi Sampingan

Aqidah mengenai isi al-Quran

Wahyu terputus dengan kewafatan Nabi

Aqidah mengenai Hadith Nabi

Sikap meninggalkan al-Kitab dan al-Sunnah

Tiada penjelemaan roh

Menyuruh ma’ruf mencegah mungkar

Mu'min dan Muslim hakiki

Punca kufur dan syirik

Bab 5. Benarkah al-Syaukani Tokoh Syiah?

Bab 6. Lampiran Kitab al-Kafi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...