JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 26 Januari 2013

Wacana Percanggahan Hadith.Tajuk: Wacana Percanggahan Hadith.
Penulis: Rohaizan Baru.
Penerbit: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Kandungan

Bahagian 1. Percanggahan Hadith: Konsep dan Pen gertian

Bab 1. Percanggahan Hadith

Pengenalan 

Wacana Ulama Hadith

Sejarah Kelahiran Ilmu Mukhtalif Hadith

1. Pengertian Mukhtalif al-Hadith

2. Musykil al-Hadith

Takrif MusykiI al-Hadith

Perbezaan Antara Mukhtalif dengan Musykil al-Hadith

Bab 2: Benarkah Berlaku Percanggahan dalam Hadith

Sebab-Sebab Berlaku Percanggahan Hadith

1. Umum dan Khusus Sesebuah Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

2. Percanggahan Perawi

Percanggahan Hafalan

Bentuk Percanggahan

Penyelesaian

Percanggahan Dalam Penyampaian Hadith

Bentuk Percanggahan

Penyelesaian

3. Tidak Mengetahui Pemansuhan Berlaku dalam Hadith

4. Tidak Arif Tentang Perubahan Situasi Sesebuah Hadith

Contoh Perubahan Situasi

Contoh Perbezaan Individu

Bab 3: Kaedah Menyelesaikan Percanggahan

1. Kaedah al-Jam

Syarat al-jam’

Contoh al-Jam’ antara Dua Hadith

Percanggahan antara Hadith Ini

Ulama Menyelesaikan Percanggahan Mengikut Kaedah al-Jam’

Jenis-jenis al-Jam’

- al-Jam’ dengan Cara Takhsis

- al-Jam’ dengan Cara al-Tagyid

- al-Jam’ dengan Cara Memahami Kehendak al-Amr (Suruhan atau Perintah) dengan Maksud al Nadb (Galakan atau Sunat)

- al-Jam’ dengan Memahami Kehendak Tegahan atau Larangan dengan Maksud Makruh atau Tidak digalakkan

- al-Jam’ dengan Cara Memahami Kehendak Lafaz Hadith dengan Makna Majazi (Maksud Tersirat).

- al-Jam’ dengan Meletakkan Hadith pada Dua Situasi Berbeza

- al-Jam’ dengan Menjadikan Perbezaan itu Bermaksud untuk Pilihan

2. Kaedah al-Naskh

Syarat al-Naskh

Hikmah Berlakunya Pemansuhan dan Penggantian Hukum dalam Syariat Islam

Cara Mengetahui Hadith Nasikh dan Mansukh

3. Kaedah al-Tarjih

Pertimbangan al-Tarjih

Contoh Pentarjihan Mengikut Pertimbangan Matan Hadith

Contoh Pentarjihan Mengikut Pertimbangan Sanad Hadith

Kesimpulan

Bahagian 2. Percanggahan Hadith dalam Konteks Semasa:

Contoh dan Penyelesaian

Bab 4. Semua Penyakit Ada Ubat

Status Hadith

Bentuk Percanggahan

Penyelesaian

Bab 5. Tiada Jangkitan Penyakit

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 6. Hadith al-Habbah al-Sawda’

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 7. Hadith Lalat

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 8: Minum Sambil Berdiri: Antara Tegahan dan Keharusan

Hadith Menegah

Hadith Mengharuskan

Status Hadith

Gambaran Percanggahan Penyelesaian

Bab 9: Kencing Sambil Berdiri: Antara Larangan dan Keharusan

Hadith Melarang

Status Hadith Melarang

Hadith Mengizinkan

Status Hadith Mengizinkan

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 10. Buang Air Menghadap Kiblat

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 11. Soalan Sama Jawapan Berbeza

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 12. Urusan Janin

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Cabaran Allah

Bab 13. Hadith Bercanggah dalam Tajuk Jihad

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 14. Wanita dalam Konteks Kepimpinan

Pendahuluan

Wanita dan Politik

Status Hadith

Kedudukan Wanita dalam Konteks Kepimpinan Utama Negara (al-Wilayah al’Ammah)

Wanita sebagai Wakil Rakyat atau Menteri Kabinet

Alasan Tidak Akan Berjaya

Bercanggah dengan Realiti Kejayaan

Kepimpinan Wanita Pada Hari Ini

Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...