JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 28 Januari 2013

Syiah Dan Para Sahabat.


Tajuk: Syiah Dan Para Sahabat.
Penulis: Ehsan Elahi Zaheer.
Penerbit: Cahaya Pantai Sdn. Bhd.

Muqaddimah

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Fitnah terhadap Para Sahabat Nabi

Abu Bakar

al-Faruq al-A’zam ’Umar

’Uthman ibn ’Affan

Para Sahabat Nabi yang Lain dan Ummahat al-Mu’minin

Bapa Saudara Nabi dan Anak-anaknya

Khalid ibn al-Walid

’Abdullah ibn ’Umar dan Muhammad ibn Maslamah

Talhah dan al-Zubayr

Anas ibn Malik dan al-Barra’ ibn ’Azib

Para Isteri Nabi s.a.w.

Semua Sahabat adalah Kafir

Bab 3. Para Sahabat Menurut Ahl al-Sunnah

Bab 4. Tesebarnya Fahaman Syiah Di Iran

Al-Wilayah dan al-Wisayah

Tergantungnya Syariat

Bab 5. Aqidah Sesat Dan Jahil

Aqidah al-Ralah

Aqidah tentang Para Imam

Para Imam Mengetahui Perkara yang Ghaib

Kepercayaan Melampau terhadap Para Imam

Bibliografi

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...