JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 29 Januari 2013

Isu-Isu Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.




Tajuk: Isu-Isu Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
Penulis: Marzuki Haji Mahmud.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pendahuluan

Perhargaan

Bab 1. Latarbelakang Khilafah Islamiyyah.

Institusi khilafah Islamiyyah

Antara Sistem Khilafah Dan Sistem-Sistem Yang Lain

Pendapat Mazhab-Mazhab Dalam Islam Tentang Intitusi Khilafah

Pendapat Syiah

Pendapat Ahli Sunnah al-Jama’ah

Pendapat Golongan al-Khawarij

Pendapat Golongan al-Murjiyah

Pendapat Golongan al-Muktazilah

Bidang Kusasa Khilafah

Bab 2.  Isu-Isu Kontroversi

Pendahuluan

Isu Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq (r.a.)

Pendapat Golongan Syiah

Nas al-Quran Dan al-Hadith

Sikap ‘Ali Bin Abi Talib (r.a.)

Pandangan Ahl Sunnah al-Jama’ah

Dasar Kesahihan Abu Bakar al-Siddiq Sebagai Khilafah

Penilaian Dan Analisa

Bab 3. Kontroversi Zaman Khalifah Uthman Bin Affan (r.a.)

Situasi Masyarakat

Peranan Golongan al-Saba’iyah.

Isu-Isu Sensitif Zaman Pemerintahan Uthman Bin Affan

Cara Mengembalikan Kebenaran Ke Lokasinya

Analisa Terhadap Isu-Isu Yang Ditimbulkan

- Isu Pertama: Khalifah Uthman Mengabaikan Hudud.

- Isu Kedua: Khalifah Uthman Tidak Menyertai Perang Badar, Uhud Dan Bai’ah al-Ridhwan

- Isu Ketiga: Khalifah Uthman Bertindak Kejam Terhadap Sahabat Nabi Seperti Abu al-Darda.

- Isu Keempat: Bertindak Menyalahi al-Sunnah; Tidak Qasar Sembahyang Ketika Musafir.

- Isu Kelima: Khalifah Membuat Kerja Bid’ah Dengan Mengumpul Mushaf Kemudian Membakarnya.

- Isu Keenam: Khalifah Menjatuhkan Hukuman Buang Daerah Ke Atas Abu Dzar al-Ghifari.

-  Isu Ketujuh: Bersikap Cuai Hingga Menyebabkan Cincin Amanah Rasulullah (s.a.w.) Hilang.

 - Isu Kelapan Dan Kesembilan:: Bersikap Diskriminasi Dengan Memilih Keluarga Sendiri Sebagai Pegawai Kerajaan Walau Pun Mereka Fasiq.

al-Walid Bin Uqbah

Marwan Bin al-Hakam

Perlantikan Pegawai Dan Kaum Keluarga

Persoalan Pertama

Persoalan Kedua

- Isu Kesepuluh: Memecat Abu Musa al-Asya’ari Daripada Jawatan Gabenor.

- Isu Kesebalas: Menyerahkan 1/5 Rampasan Afrika Kepada Abdullah Bin Abi al-Sarh.

Isu Keduabelas: Menggunakan Harta Benda Negara Sebagai Hadiah Dan Ganjaran Kepada Kaum Keluarga Sendiri.

Isu Ketigabelas: Merancang Strategi Membunuh Penentang-Penentang Kerajaan.

Bab 4. Kontroversi Dalam Pemerintahan ‘Ali Bin Abi Talib (r.a.)

Kontroversi Perang Jamal

Kontroversi Perang Siffin

Kontroversi Yang Mengelirukan

Penilaian Terhadap Keseluruhan Masalah

Perselisihan Antara ‘Ali Dan Mua’wiyah

Kedudukan Tugas Semasa Bagi Mu’awiyah

Latar Diri Abu Musa al-Asya’ari (r.a.)

Kesimpulan

Saranan

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...