JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 18 Januari 2013

Tamadun Eropah Klasik.Tajuk: Tamadun Eropah Klasik.
Penulis: Zulkarnain Abdul Rahman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Kandungan

Pendahuluan ix Pen ghargaan xiii

Bab 1: Tamadun Aegean

Pengenalan

Tamadun Minoan

Politik

Ekonomi

Sosial

Kemerosotan Tamadun Minoan.

Tamadun Mycenaean

Kemerosotan Tamadun Mycenaean

Bab 2: Zaman Greek

Pengenalan

Polis

Pemerintahan

Hierarki Sosial

Ekonomi

Masyarakat Greek dan Masa Lapang

Kaum Wanita

Kaum Lelalci

Sukan

Perhambaan

Kepercayaan

Pendidikan

Socrates (469 399 S.M.)

Plato (429 347 S.M.)

Aristotle (384 322 S.M.)

Pythagoras (580 500 S.M.) dan Hippocrates (460 377 S.M.)

Herodotus (484 420 S.M.) dan Thucydides  (460 400 S.M.)

Kesimpulan

Bab 3: Greek Dan Hellenistik

Pengenalan

Alexander the Great (356 323 S.M.)

Pertembungan dan Interaksi antara Dunia Timur dengan Barat

Politik

Sosial

Ekonomi

Batasan Penyebaran Kebudayaan Hellenistik

Kesan Zaman Hellenistik

Kesimpulan

Bab 4: Rom Dan Era Republik

Pengenalan 48

Rom Sebelum Republik: Serangan Tentera Etruscan

Sistem Pemerintahan Republik

Konsul

Sena

Dewan Perhimpunan

Persaingan antara Rakyat Hina dengan Bangsawan

Perubahan Politik dan Sosial

Kesimpulan

Bab 5: Augustus Dan Rom

Pengenalan

Kemelut Politik Era Republik dan Pembunuhan Julius Caesar

Pembaharuan Augustus

Jentera Pentadbiran

Sistem Percukaian

Kebajikan Masyarakat

Ketenteraan

Sistem Penggantian Secara Warisan

Augustus: Kesinambungan

Kesimpulan

Bab 6: Rom Dan Agama Kristian

Pengenalan

Kemunculan Jesus (Abad Keempat S.M. Tahun 29/30 M.

Kristian di Rom Sebelum Constantine

Agama Kristian dan Constantine (Tahun 280 337 M.)

Organisasi dalam Agama Kristian

Kesimpulan Bibliografi Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...