JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 13 November 2011

Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah.


Tajuk: Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah.
Penulis: Mokhtar Senik.
Penerbit: Pustaka Sejati.

Kandungan

Muqaddimah

Bab 1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.

1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.

2. Ulama Akhirat Pewaris Ambia.

2.1 Lebih Mementingkan Akhirat.

2.2. Sentiasa Menyuruh Kepada Ma’ruf Den Mencegah Mungkar

2.3. Sentiasa Menjaga Dirinya Daripada Perkara-Perkara Syubhah

2.4. Mengamalkan Ilmu Yang Dukurniakan Oleh Allah

2.5. Menggauli Para Solihin Dan Menjauhkan Diri Dari Mustakbirin

3. Ulama Dunia

3.1. Amat Menyintai Dunia Dan Harta Benda.

Tarnbahan: Kebinasaan Yang Diterbitkan Oleh Kecintaan Kepada Dunia:-

a. Mudah Terjerurnus Kepada Kekafiran

b. Menipu Manusia Mengenai Agama Allah

c. Salalu Melanggar Batas-Batas Allah

d. Mudah Cenderung Kepada Orang-Oang Kafir.

e. Akan Dibinasakan Oleh Allah.

f. Akan Menjadikan Mereka Lemah Dan Mudah Dikuasai Oleh Musuh

3.2: Tidak Menyuruh Kepada Ma’ruf Dan Mencegah Mungkar

Tambahan: Beberapa Kekeliruan Di Sekitar Peranan Ulama.

3.3: Tidak Mengamalkan Ilmu Yang Diarnanahkan Kepada Mereka.

3.4: Menggauli Mustakbirin Dan Menjauhi Para Solihin.

Bab 2. Wahai Ulama Pimpinlah Tindakan

1. Wahai Ulama Pimpinlah Tindakan

Bab 3. Pimpinlah Tindaksm Secara Berjama’ah

1. Pimpinlah Tindaksm Secara Berjama’ah

2. Jama’ah Adalah Faktor Penting Dalam Menentukan Kejayam Atau Kegagabm Jama’ah.

Bab 4. Jama’ah Sebagai Satu Organisasi Terancang

1. Jama’ah Sebagai Satu Organisasi Terancang

1.1: Pegangan Atau Daaar

1.2; TujuanAtau Matlamat Yang Jelas

1.3: Pimpinan Atau Qiadah Yang Berwibawa

1.4: Keahlian Dan Keanggotaan

1.5: Uslub Atau Metod Dakwah

Tambahan: Beberapa Kekeliruan Di Sekitar Pendekatan Dakwah

1.6: Mengkeji Manusia

1.7: Mengkaji Penyelesaian.

1.8: Tindakan Yang Menyeluruh.

1.9: Muhasabah

Bab 5. Jama’ah Islam Dan Ukhuwah Islamiah

Jama’ah Islam Dan Ukhuwah Islamiah

1. Persaudaraan Dari Perspektif Islam

1.1. Persaudaraan Adalah Rahrnat Allah.

1.2. Allah Memurkai Perpecahan.

2. Persaudaraan Ditnjau Dari Sudut Jama’ah Dan Dakwah.

2.1. Meringankan Bebanan.

2.2. Saling Benteng-Membentengi.

2.3. Merapatkan saf Jama’ah

3. Bagaimana Membina Ukhuwah Dan Mengeratkannya

3.1. Memahami Bahawa Memelihara Ukhuwah Adalah Tuntutan Islam

3.2. Bersangka Baik.

3.3. Tawadhu Den Bersabar.

3.4. Selalulah Berdoa Kepda Allah.

Bab 6. Islam Di Antara Ukhuwah Dan Asabiyyah

1. Definisi Asabiyyah

2. Kehancuran Yang dibuahkan Oleh Fahaman Asabiyyah

2.1. Penjuzukkan Ke Atas Umat Islam

2.2. Dimurkai Oleh Rasulullah.

Bab 7. Jama’ah Islam Dan Jihad Fi Sabillillah

Jama’ah Islam Dan Jihad Fi Sabillillah.

Bab 8. Jama’ah Islam: Dari Manakah Pertolongan Allah

Jama’ah Islam: Dari Manakah Pertolongan Allah

1. Mendamping Diri Kepada Allah

2. Kesungguhan Para Pejuang Di Atas Jalan Yang Suci.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...