JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 26 Jun 2011

Sains Menurut Perspektif Islam.


Tajuk: Sains Menurut Perspektif Islam.
Penyelenggara: Sulaiman Nordin.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini mengandungi beberapa tajuk yang telah dikuliahkan kepada penuntut-penuntut kursus Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kandungannya sesuai dengan semangat Falsafah Pendidikan Negara untuk menyepadukan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amali untuk membentuk masyarakat yang berilmu serta berperibadi tinggi.

Kandungan.

Pendahuluan.

Penghargaan.

Bab 1. al-Quran Dan Sains.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

al-Quran dan Hakikat Penciptaan Alam Semesta

Cap Jari Tangan Manusia Sebagai Alamat Pengenalan

Ciptaan Planet Bumi dan Langit

Teori Ledakan Besar

Isyarat al-Quran Tentang Bumi Ini Bulat dan Berpusing di Atas Paksinya

Peredaran Planet Bumi Dalam Orbitnya Mengelilingi Planet Matahari

Penciptaan Makhluk Semuanya Berpasangan

Perkembangan Janin Bay! Manusia Da lam Kandungan Ibunya

Penutup

Bab 2. Islam Dan Astronomi
> A. Rahman Omar.

Pendahuluan

Sumber Astronomi Islam

Faktor yang Membolehkan Astronomi Berkembang Pesat pada Zaman Kegemilangan Islam

Perkembangan Astronomi Menurut Kronologi

Astronomi di Dalam al-Quran

Kesimpulan

Bab 3. Biologi Menurut Perspektif Islam.
> Sulaiman Noordin.

Pendahuluan

Sumbangan Tamadun Purba

Perkembangan Pengajian Botani

Sumbangan Tamadun Islam

Ibn Sina

Ayat-ayat al-Quran yang Berkaitan dengan Biologi

Unsur-unsur yang Didapati Dalam Alam Semesta

Tauhidullah Dalam Alam Semesta

Kesan-kesan Kajian di Alam Semesta

Teori Evolusi Dalam Biologi

Ciptaan Bumi dan Langit

Ciri-ciri Teori Evolusi

Bab 4. Kimia Menurut Perspektif Islam
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Kegunaan Ilmu Kimia kepada Umat Islam

Pencapaian Beberapa Ahli Kimia Islam

Pandangan Ibn Khaldun Terhadap Jabir bin Hayyan

Muhammad Abu Bakar al-Razi (865 - 925M.)

Ahli-ahli Kimia Islam yang Lain

Daya Penggerak Umat Islam

Penutup

Bab 5. Fizik Menurut Perspektif Islam.
> A. Rahman Omar

Pendahuluan

Fizik Sebelum Islam

Fizik Da lam al-Quran

Tokoh-tokoh Fizik Dalam Tamadun Islam

Al-Haitham (965 - 1038M.)

Susunan Alam Tumbuh-tumbuhan dan Alam Haiwan

Pandangan Islam Tentang Ciptaan Manusia

Persoalan Lanjutan daripada Teori Evolusi

Bukti-bukti Sains dan Penciptaan

Perubahan Variasi dan Mutasi

Rujukan

Bab 6. Sejarah Perkembangan Matematik Dalam Islam.
> Shahrir bin Mohamad Zain

Pendahuluan

Sistem Angka

Rahsia Kejayaan Ahli Matematik Islam dan Gagasan Falsafah Matematik Islam

Bab 7. Teknologi Dan Kejuruteraan.
> Kamaruddin Abu Taib

Pendahuluan

Definisi Teknologi dan Kejuruteraan

Prinsip Asas Islam Da lam Kejuruteraan

Sumbangan Islam Terhadap Teknologi dan Kejuruteraan

Penemuan Alat-alat Teknologi dan Kejuruteraan

Rumusan

Bab 8. Penerokaan Dan Kajian Geografi Fizikal.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Sumbangan Muslim

Al-Biruni

Al-Khazini

Ibn Yunus ( - 1009M.)

Kesimpulan

Eksplorasi Geografi

Tokoh Dalam Bidang Geografi

Ahli Geografi Muslim yang Lain Alat-alat Peta

Bab 9. Geografi Dunia Islam.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Kawasan Umat Islam

Bilangan Negara Islam

Negara-negara Islam

Kedudukan Geografi Negara Islam

Luas Kawasan, Bangsa dan Bahasa Da lam Dunia Islam

Bilangan Muslim di Dunia Islam

Bab 10. Ilmu Perubatan Menurut Perspektif Islam.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Cara Perubatan Antara Tamadun

Unsur-unsur Perubatan

Islam dan Kesihatan

Ciri-ciri Perubatan Islam

Bersuci (Kebersihan)

Kebersihan Makanan dan Minunlan

AI-Khamar (Alkohol) dan Dadah (Narkotik)

Peraturan Makanan dan Kesihatan

Berdisiplin dengan Berpuasa

Penyakit Jiwa dan Sistem Perubatan

Teori-teori Berkaitan dengan Penyakit

Kesimpulan

Lampiran 1

Bab 11. Perkembangan Ilmu Perubatan Umat Islam.
> Sulaiman Noordin.

Pendahuluan

Falsafah dan Teori Perubatan Muslim

Pengaruh Ibn Sina (Avicenna) 980 - 1037M.

Muhammad bin Zakaria (Al-Razi) (Razes) 865-925M.

Pembedahan

Optalmologi

Sistem Peredaran Darah

Bangunan Hospital

Tokoh-tokoh Ilmu Perubataan

Penutup

Lampiran 1

Bab 12. Sumbangan Tokoh-Tokoh Perubatan Muslim Dalam Ilmu Perubatan Dan Surgeri.
> Prof. Madya Dr. Nik Aziz Sulaiman

Pemdahuluan.

Sumbangan tokoh-tokih perubatan Muslim.

Sumbangan mengikut bidang.

Penutup.

Bab 13. Perkembangan Dan Rencatan Ilmu Perubatan Muslim.
> Prof. Madya Dr. Shahimi Mustapha

Pendahuluan

Masa Keruntuhan dan Kekacauan Negara Islam

Rencatan Kemajuan Perubatan Muslim

Penjajahan

Pendidikan dan Teknologi

Penutup

Bab 14. Seni Menurut Perspektif Islam
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Seni daripada Perspektif Islam

Seni dan Keindahan Alam

Sumber Pengetahuan Seni

Perbezaan Antara Seni Barat dan Islam

Seni daripada Ajaran Islam

Bab 15. Kesusasteraan Menurut Perspektif Islam.
> Mohamad Taha

Pendahuluan

Sumbangan Tokoh-tokoh Perubatan Muslim

Sumbangan Mengikut Bidang

Penutup

Bab 16. Pencapaian Sastera Dalam Tamadun Islam.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Sastera Islam

Peranan Rasul dan Nab!

Peranan Mujizat

Ilmu al-Qur’an

Ilmu Hadith

Riwayat Hidup Nab! Muhammad (s.a.w.)

Perbincangan Antara Raja Heraclius (575-641M.)

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...