JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 20 November 2010

Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.


Tajuk: Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.
Penulis: Syeikh Salim Bahsanawi.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan.

Pengantar Penerbit.
Kata Aluan Penterjemah.

Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.
- Pendahuluan.

- Punca Salah Faham.

- Perkembangan Pemikiran Sayyid Qutb.

- Salah Faham Terhadap Buku Petunjuk Sepanjang Jalan.

Fasal 1. Muqaddimah Petunjuk Sepanjang Jalan.

> Salah Faham Terhadap Muqaddimah Buku Petunjuk Sepanjang Jalan.
1. Umat Dan Kekufuran

2. Jemaah Dan Iman.

3. Jahiliyah Dan Kekufuran.

4. Sekitar Madrasah Sayyid Qutb.

Fasal 2. Generasi Al-Quran Yang Unik.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Generasi Al-Quran Yang Unik.
1. Membataskan Sumber Perundangan Kepada al-Quran Sahaja.

2. Fiqh Dan Kegagalan Berbagai Tamadun.

3. Menerima al-Quran Untuk Melaksana Dan Berarnal.

4. Uzlah Syu’uriyyah.

5. Memutuskan Hubungan Dengan Jahiliah.

6. Pemikiran Islam Jahiliah.

7. Jahiliyah Dan Penerimaan Dan al-Quran.

Fasal 3. Tabiat Manhaj al-Quran.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Tabiat Manhaj al-Quran.
1. AntaraAkidah Dan Jihad.

2. Akidah Dan Dakwah Isiah.

3. Akidah Dan Sangkaan Perkauman.

4. Al-Quran Makki Dan Pembentukan Akidah.

5. Antara Ilmu Dengan Amalan.

6. Penyerahan Diri Kepada Hakimiah Allah.

Fasal 4. Kemunculan Masyarakat Islam Dan Ciri-Cirinya

> Salah Faham Terhadap Tajuk Kemunculan Masyarakat Islam Dan Ciri-Cirinya.
1. Universal Dakwah Dan Hakimiah.

2. Wala’ Antara Jahiliali Dan Islam.

3. Antara Jahiliah Masyarakat Dengan Jahiliah Individu.

4. Penjelasan Dari Dar Ifta’ Dan Sebab-Sebab Murtad Dan Kufur.

5. Masyarakat Islam Dan Perkauman.

Fasal 5. Jihad Di Jalan Allah.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Jihad Di Jalan Allah.
1. Sayyid Qutb Dan Cukai Jizyah Yang Disalahtafsirkan.

2. Jihad Dan Peringkat Hukum

3. Sayyid Qutb Dan Peperangan Ke Atas Orang Yang Bukan Islam.

i. Tidal( Memisah Dari Hukum-Hukum Fiqh Islam.

ii. Jihad Di Jalan Allah.

iii. Jihad Dan Perang Mempertahankan Diri.

Fasal 6. لا إله إلا الله Pandangan Hidup.

> Salah Faham Terhadap Tajuk لا إله إلا الله Pandangan Hidup.
1. Jahiliah Dan Masyarakat Yang Mendakwa Sebagai Islam.

2. Jahiliah Dan Tasawwurnya.

3. Jahiliah Dan Tamadun Barat.

4. Jahiliyah Dan Golongan Orientalis.

5. Tuntutan Uluhiah.

6. Selcitar Kufur Dan Dar Islam.

Fasal 7. Undang-Undang Universal (Syariah Kauniyyah)

> Salah Faham Terhadap Tajuk Undang-Undang Universal (Syariah Kauniyyah)
1. Antara Kerajaan Agama Dengan Undang-undang Universal.

2. Akal Manusia Dan Undang-Undang Universal.

3. Kerajaan Agama Dan Pembohongan Ke Atas Orang Islam.

4. Antara Kerajaan Tuhan Dengan Hakimiah Allah.

5. Kekuasaan Untuk Ummah Dan Perundangan Dari Allah.

Fasal 8. Islam Adalah Tamadun.

> Salah Fahan Terhadap Tajuk Islam Adalah Tamadun.
1. Definisi Tamadun.

2. Masyarakat Islam.

3. Jawapan Al-Syahid Tentang Jahiliah Dan Takfir.

4. Keluarga Dan Masyarakat Maju.

Fasal 9. Konsep Islam Dan Kebudayaan.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Konsep Islam Dan Kebudayaan.
1. Konsep Islam Dan Permusuhan Terhadap Kebudayaan Manusia.

2. Manhaj Ghaibi Dan Ilmiah.

Fasal 10. Rupa Bangsa Muslim Dan Akidahnya.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Rupa Bangsa Muslim Dan Akidahnya.
1. Rupa Bangsa Muslim Dan Akidahnya.

2. Hak-Hak Orang Bukan Islam Dan Tanah Air.

3. Negara Islam, Negara Kafir Harbi Dan Negara Kufur.

Fasal 11. Jaraknya Jauh.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Jaraknya Jauh.
1. Perpindahan Daripada Jahiliyah Kepada Islam.

2. Golongan Kiri Islam.

> Kesalahan Ilmiah Terhadap Fahaman Kebendaan Yang Berdasarkan Perdebatan.
1. Perbahasan Terhadap Golongan Kiri.

2. Perbahasan Terhadap Golongan Kanan.

Fasal 12. Ketinggian Iman.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Ketinggian Iman.
1. Tabiat Dan Sebab-sebab Ketinggian Iman.

2. Hujjah Orang-orang Yang Beriman Dan Logik Orang-Orang Yang Melakukan Jenayah.

3. Ketinggian Iman Dan Jahiliah Masa Kini.

Fasal 13. Inilah Jalannya.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Inilah Jalannya.
1. Golongan Ashab Al-Ukhdud Dan Kelewatan Datang Pertolongan Allah.

2. Kemenangan Antara Qadar Dan Doa.

Nota Kaki.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...