JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 12 November 2010

Pengaruh Pemikiran Ikhwan Al-Muslimin Terhadap Parti Islam Se-Malaysia (PAS)


Tajuk: Pengaruh Pemikiran Ikhwan Al-Muslimin Terhadap Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
Penulis: Ridwan Mohd Nor.
Penerbit: Jundi Resources.

Kandungan.
Prakata Penulis.

Senarai Kependekan.

Senarai Lampiran.

Bab 1. Pendahuluan.

1.0. Pengenalan.

1.1. Permasalahan Kajian.

1.2. Tujuan Kajian.

1.3. Skop Kajian.

1.4. Signifikan Kajian.

1.5. Metodologi Kajian.

1.6.1. Pembahagian Bab.

1.7. Sorotan Kajian Lepas.

1.7.1. Politik Islam.

1.7.2. Pemikiran Ihwan Al-Muslimin.

1.7.3. PAS: Perkembangan Organisasi Dan Tranformasi Pimpinan

1.8. Kerangka Teori.

1.8.1. Pemikiran Islam.

1.8.1.1. Tradisionalisme.

1.8.1.2. Modenisme.

1.8.1.3. Reformisme.

Bab 2. Sejarah Awal Gerakan Islam Ikhwan Muslimin (1928-1935)

2.0. Pendahuluan.

2.1. Definisi Gerakan Islam.

2.2. Latar Belakang Mesir Dalam Dunia Islam Sebelum Penubuhan Ikhwan Muslimin.

2.2.1. Kejatuhan Khilafah Uthmaniah Turki.

2.2.2. Kebejatan Program Pembaratan.

2.3. Sejarah Ikhwan Muslimin.

2.4. Matlamat Ikhwan Muslimin.

2.4.1. Memperbaiki Individu.

2.4.2. Memperbaiki Keluarga.

2.4.3. Memelihara Umat.

2.4.4. Menentang Penjajah.

2.4.5. Perpaduan Arab Dan Umat Islam.

2.5. Kaedah Pendidikan Politik Dakwah Ikhwan Muslimin.

2.5.1. Usrah.

2.6. Tokoh-Tokoh Utama Ikhwan Muslimin.

2.6.1. Hassan Al Banna.

2.6.1.1. Karya-Karya Penulisan Hassan Al-Banna.

2.6.2. Sayyid Qutb

2.7. Pemikiran-Pemikiran Hassan Al-Banna Dan Syed Qutb Dan Pengikut Penting Mereka.

2.7.1. Islam Adalah Cara Hidup Yang Syumul.

2.7.2. Perundangan Islam.

2.7.3. Jihad.

2.7.4. Sistem Pemerintahan Islam.

2.7.5. Dakwah Dan Pendidikan Islam.

2.8. Rumusan.

Bab 3. Sejarah Parti Islam Se-Malaysia Dan Hubungannya Dengan Pemikiran Ikhwan.

3.1. Pendahuluan

3.2. PAS Dan Penjajahan Inggeris

3.3. Penubuhan PAS

3.4. Perkembangan Awal PAS

3.5. PAS Dan Perubahan Kepimpinan.

3.5.1. Kepimpinan Dr Burhanuddin Al-Helmy.

3.5.2. Kepimpinan Dr.Zulkifli Mohamad.

3.6. PAS Dan Kebangkitan Islam.

3.6.1. Pengenalan.

3.6.2. PAS Dan Kepimpinan Ulama.

3.7. Hubungan PAS Dan Ikhwanul Muslimin Sebelum Tahun 1982.

3.8. Fenomena Haji Hadi.

3.8.1. Latar Belakang Haji Abdul Hadi Awang.

3.8.2. Latar Belakang Kegiatan Politik Islam.

3.8.3. Pemikiran Abdul Hadi.

3.9. Kesimpulan.

Bab 4. Pemindahan Pemikiran Ihwan Muslimin Ke Dalam PAS.

4.1. Pengenalan..

4.2. Proses Kaderisasi Pelajar.

4.3. Peranan Lujnah Tarbiah Dan Latihan Kepimpinan.

4.4. Karya-Karya Tokoh Ikhwan.

4.5. Kesan-Kesan Pemikiran Ikhwan Muslimin Terhadap PAS.

4.5.1. Kesan Kepada Organisasi PAS.

4.6. Kepimpinan Ulama: Definisi Dan Pelaksanaannya Di Dalam PAS.

4.7. Perubahan Orientasi Perjuangan.

4.8. Pewujudan Jawatan Mursyidul Am.

4.9. Pengaktifan Lujnah Tarbiah Dan Latihan Kepimpinan.

4.10. Peningkatan Gerakerja Dakwah.

4.11. Radikalisme Pemikiran.

4.12. Fenomena Penjelasan Batas Iman Dan Kufur.

4.13. Pemerintahan Berdasarkan Semangat Dan Roh Islam.

4.14. Pewujudan Institusi-Institusi Islam.

4.15. Penghasilan Karya-Karya Dakwah Dan Haraki.

4.16. Rumusan.

Bab 5. Kesimpulan.

5.1. Kesimpulan.

Bibliogtafi.

Rujukan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...