JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 15 November 2010

Islam Dan Idealisme Zaman Moden: Krisis Dan Ancaman.


Tajuk: Islam Dan Idealisme Zaman Moden: Krisis Dan Ancaman.
Penulis: Dr. Fadhlullah Jamil.
Penerbit: Karisma Publications Sdn Bhd.

Buku ini merupakan hasil kajian penulis tentang Islam pada zaman moden. Zaman moden yang bermula sekitar tahun 1800 M, umat Islam di seluruh dunia sering dilanda dengan pelbagai ancaman dan konflik. Ancaman dan konflik itu biasanya berkait rapat dengan kegiatan jahat lagi khianat pihak penjajah Barat dan sekutu mereka yang enggan menghormati hak umat Islam untuk mengamalkan cara hidup Islam yang sejati. Akibatnya, pergolakan dan krisis tidak pernah tamat. Dalam hal ini, tumpuan diberi kepada soal ancaman Zionisme, Qadianisme, Sekularisme serta gerakan yang bercorak tentera di wilayah-wilayah kediamanan umat Islam, kekeliruan yang dicetuskan oleh modernisme dan berikutnya tindak balas umat Islam dalam bentuk pan-Islamisme, gerakan Islah dan tajdid, dan intifadah. Bab-bab yang lain ialah mengenai gerakan Muhammadiyah di Indonesia, Pemikiran dan perjuangan Allamah Muhammad Iqbal, Pemikiran Sayyid Ahmad Khan, Pemikiran dan Perjuangan Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan kes Intifadah di Palestine.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Ajaran Qadiani: Sejarah Perkembangannya, Risalah Dan Ancaman.

Latar Belakang Mirza Ghulam Ahmad.

Qadianisme: Risalah Dan Perkembangannya.

Penyelewengan Dalam Dakwah Qadiani.

Qadianisme Dan Sikapnya Terhadap Umat Islam.

Penghinaan Terhadap Para Nabi Dan Para Sahabat Rasulullah S.a.w.

Qadianisme Dan Politik

Masalah Qadianisme Di Pakistan.

Masalah Qadiani Di Negara-Negara Lain.

Keputusan Negara-Negara Islam Tentang Qadianisme.

Rumusan.

Bab 2. Zionisme, Israel Dan Penjajahan Barat: Satu Kajian.

Latarbelakang.

Kemunculan Zionisme.

Dakwaan-Dakwaan Lain Golongan Zionis Yang Palsu.

Kesedaran Awal Bangsa Yahudi.

Zionisme Politik.

Langkah-Lngkah Meluaskan Pengaruh.

Zionisme Sehingga Pengisytiharan Balfour.

Zaman Menjelang Perang Dunia Kedua.

Perang Dunia Kedua Dan Sseterusnya.

Perang Arab-Israel Pertama.

Amerika Syarikat Dan Zionis.

Rumusan.

Bab 3. Badi’uzzaman Sa’id Nursi Dan Perjuangannya: Antara Kebenaran Dan Ujian-Uujian.

Mukadimah.

Zaman Awal.

Zaman Perubahan Dalann Kancah Peperangan.

Sa’id Nursi Berhadapan Dengan Nasionalis Turki.

Sunnbangan Sai’d Nursi Dalam Bidang Dakwah Dan Pendidikan.

Rumusan.

Bab 4. Krisis Di Algeria Dan Politik Antarabangsa.

Algeria Sehingga Awal 1980-an.

Algeria Dalam Perubahan Dan Pergolakan.

Antara Demokrasi Dan Krisis.

Tanggapan Pihak Barat Dan Sekutunya.

Rumusan.

Bab 5. Snouck Hurgrojne Dan Dasar Islam Belanda.

Langkah Awal Untuk Mennbendur.gkan Pengaruh Islam.

Riwayat Hidup Snouck Hugronje.

Dasar Islam Belanda.

Rumusan.

Bab 6. Muhammadiyah: Satu Kajian Mengenai Pembaharuan Di Indonesia.

Masyarakat Indonesia Sekitar Awal Abad Ke-20.

Gerakah Muhammadiyah: Zaman Awal.

Bidang Agama.

Bidang Pendidikan.

Bidang Social.

Penerbitan.

Bidang Politik.

Aspek Ekonomi.

Muhammadiyah Dan Masalah Sekularisme.

Organisasi-Organisasi Otonomi.

Reaksi Terhadap Gerakan Muhammadiyah.

Masa Hadapan Muhammadiyah.

Rumusan.

Bab 7. Sayyid Jamaluddin al-Afghani: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya.

Mukadimah.

Zaman Awal.

Dalam Pengembaraan Dan Perjuangan.

Rumusan Tentang Pemikiran al-Afghani.

Perjuangan Mengenai Pan-Islamisme.

Rumusan.

Bab 8. Iqbal: Tokoh Pembabaru Yang Dinamis Dan Sumbangannya.

Zaman Awal.

Pendidikan.

Lqbal Ke Eropah.

Bergiat Di Benua Kecil India.

Iqbal Dalam Arena Politik: Peranannya Di India.

Iqbal Dan Umat Islam Sedunia.

Lima Tahun Terakhir.

Karya-Karya Iqbal Yang Bertujuan Untuk Membangunkan Orang.

Rumusan.

Bab 9. Sir Sayyid Ahmad Khan: Seorang Pelopor Modernisme Di Dunia Islam.

Mukadimah.

Latar Belakang.

Peranan Sayyid Ahmad Dalam Bidang Penulisan: Peringkat Awal.

Peranan Sayyid Ahmad Berikitan Pemberontakan Sepoy 1857.

Peranan Sayyid Ahmad Sebagai Seorang Reformis.

Sayyid Ahmad Sebagai Pakar Sejarah.

Sayyid Ahmad Sebagai Seorang Ahli Politik.

Kontoversi-Kontroversi Di Sekitar Pemikiran Sayyid Ahmad.

Rumusan.

Bab 10. Intifadah Mubarakah: Satu Kajian Tentang Pergerakan Sosial.

Mukadimah.

Latar Belakang.

Intifadah: Permulaan.

Sebab-Sebab Berlakunya Intifadah.

Intifadah: Suatu Gerakan Sosial.

Daripada Penentangan Kepada Perundingan Autononni.

Rumusan.

Bibliografi.

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...