JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 10 Julai 2012

Undang-Undang Jenayah Islam (Jenayah Qisas)


Tajuk: Undang-Undang Jenayah Islam (Jenayah Qisas)
Penulis: Prof Madya Dr. Mat Saad Abdul Rahman.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan

Kata Aluan

Sepatah Kata Penulis

Pengenalan

Bab 1. Jenayah Pembunuhan Dan Hukuman

Pendahuluan

a. Jenayah Pembunuhan Sengaja

1. Hukuman Qisas

2. Pembayaran Diah

3. Ta’zir

4. Pengharaman Mewarisi Pusaka Mangsa

5. Pengharaman Memilild Wasiat Mangsa

6. Kaffarah

b. Jenayah Pembunuhan Seumparna Sengaja

1. Pembayaran Diah

2. Pengharaman Mewarisi Pusaka Mangsa

3. Pengharaman Wasiat Mangsa

4. Pembalasan Ta’zir

5. Kaffarah

c. Jenayah Pembunuhan Tidak Sengaja

1. Pembayaran Diah

2. Pengharaman Mewarisi Pusaka Mangsa

3. Pengharaman Memiliki Wasiat Mangsa

4. Pembayaran Kaffarah

Bab 2. Jenayah Kecederaan

Pendahuluan

a. Jenayah Kecederaan Sengaja

b. Jenayah Kecederaan Seumpama Sengaja

c. Jenayah Kecederaan Tidak Sengaja

d. Pembalasan Di Dalam Jenayah Kecederaan

1. Pembalasan Qisas

2. Pembayaran Diah Dan Arsy

3. Pembalasan Ta’zir

Bab 3. Jenayah Pengguguran

Pendahuluan

Cara Penetapan Pembalasan Terhadap Penjenayah

Pembalasan

Analisa Tentang Beberapa Kes Pembunuhan.

1. Kes Pembunuhan Dengan Racun

2. Pembunuhan Dengan Sihir

3. Membunuh Diri

Penutup

Nota Kaki

Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...