JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 13 Julai 2012

Pengaruh Pemikiran Ulama Di Semenanjung Malaysia Akhir Abad Ke 20.


Tajuk: Pengaruh Pemikiran Ulama Di Semenanjung Malaysia Akhir Abad Ke 20.
Penulis: Syukri Ahmad.
Penerbit: Penerbitan Universiti Utara Malaysia (UUM)

Kandungan

Senarai Jadual

Senarai Singkatan

Prakata

Pendahuluan

Bab 1. Pengenalan

Kedudukan Geogafi Semenanjung Tanah Melayu Abad Ke-19 Masihi

Ulama di Semenanjung Tanah Melayu 1600 hingga 1950-an

Kepentingan Memahami Peranan Ulama

Ulama dan Pengelasan

Ringkasan

Bab 2. Siapakah Bergelar Ulama?

Pergertian Ulama

Ulama dan Intelektual

Pengelasan Ulama

Pengelasan Ulama Menurut Al-Quran dan Fiqh

Pengelasan Ulama Menurut Hadith dan Fiqh

Pengelasan Ulama Mengikut Disiplin Ilmu

Ulama sebagai Mutakallimun

Ulama sebagai Fuqaha’ Faqih dan ahl al-Fiqh

Ulama sebagai Mufassirun

Ulama sebagai Muhaddithun

Ulama sebagai Mutasawwifat

Definisi Ulama Menurut Masyarakat Melayu Islam Ringkasan

Bab 3. Peranan Ulama Tanah Melayu Abad Ke-19 Hingga Pertengahan Abad Ke-20

Ulama Tradisional Abad Ke-19 dan Awal Abad Ke-20 Ulama Tempatan

Ulama Rasmi

Peranan Keilmuan Haramayn

Pemantapan Pemikiran Syariat

Pemantapan Pemikiran Tasawuf

Sahsiah dan Amalan Beragama

Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam

Sejarah Penglibatan Ulama di Tanah Melayu dalam Institusi Pendidikan Tradisional

Peranan Ulama Tradisional dalam Aspek Politik

Ulama Bukan Tradisional (Ulama Reformis)

Peranan Ulama Reformis

Penglibatan dalam Aspek Agama

Penglibatan dalam Aspek Pendidikan

Penglibatan dalam Aspek Politik

Ringkasan

Bab 4. Peranan Tokoh Ulama Semenjung Malaysia Pertengahan Hingga Akhir Abad Ke-20

Karakter Ulama Pertengahan Hingga Akhir Abad Ke-20

Rihlah linziyyah dari Institusi Haramayn (Ulama Tradisional) Ke al-Azhar (Ulama Bukan Tradisional)

Ulama Tradisional Akhir Abad Ke-20

Ulama Tempatan

Pemikiran Syariat

Pemikiran Tasawuf

Sahsiah dan Amalan Beragama

Pendidikan

Penglibatan Politik

Peranan Tokoh-Tokoh Ulama Tradisional Akhir Abad Ke-20

Ulama Bukan Tradisional Akhir Abad Ke-20

Ulama Tempatan

Pemikiran Syariat

Pemikiran Tasawuf

Sahsiah dan Amalan Beragama

Pendidikan

Peng libatan Politik

Pemikiran Revivalisme al-Azhar

Gerakan Revivalisme Ikhwan al-Muslimin di Mesir

Peranan Tokoh Ulama Tempatan Bukan Tradisional

Ulama Rasmi 158 Peranan Tokoh Ulama Rasmi Bukan Tradisional

Rinfkasan

BAB 5 Implikasi Peranan Ulama Semenanjung Malaysia Akhir Abad Ke-20 Terhadap Organisasi Islam

Peranan Ulama dalam Organisasi Politik

Peranan Tokoh Ulama Semenanjung Malaysia dalam Parti PAS 1955-1989

Era Kepimpinan Ulama Berfikiran Revivalisme 1989-1999

Implikasi Penglibatan PAS dalam Pilihan Raya Tahun 1995-1999

Prestasi Penyertaan Ulama dalam Pilihan Raya 1995 dan 1999

Implikasi Pilihan Raya 1999 kepada PAS di Semenanjung Malaysia

Sambutan Media Massa

Implikasi Penglibatan Ulama Dalam Parti UMNO

Peranan Ulama Dalam Institusi Sosial

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Tokoh Kepimpinan ABIM Pusat

Tokoh Ulama ABIM Semenanjung Malaysia

Jamaah Islah Malaysia (JIM)

Tokoh Kepimpinan Jamaah Islah Malaysia (JIM)

Implikasi Penglibatan Ulama dalam JIM

Persatuan-Persatuan Ulama

Persatuan Ulama Malaysia (PUM)

Persatuan Ulama Negeri

Implikasi Penglibatan Ulama Rasmi dalam Memimpin Institusi Islam Bersifat Formal

Peranan Ulama Rasmi dalam Institusi Formal Peringkat Pusat

Peranan Ulama dalam Institusi Formal Peringkat Negeri

Ringkasan

Bab 6. Ke Arah Pembentukan Ulama Semenanjung Malaysia Abad Ke-21

Kesinambungan Pemilciran Syariat dan Tasawuf

Perubahan Pemikiran Syariat dan Tasawuf Aspek Amalan Beragama

Aspek Pendidikan

Aspek Politik

Hubungan dengan Masyarakat Islam dan Bukan Islam

Hubungan dengan Penguasa

Hubungan dengan Masyarakat Antarabangsa

Institusi Ulama dalam Pentadbiran Negara

Lampiran

Bibliografi

Indeks

Senarai Jadual

Jadual 1. Kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen yang dimenangi oleh PAS tahun 1959,1964 dan 1969

Jadual 2. Jumlah kerusi Dewan Rakyat/Dewan Undangan Negeri yang dimenangi oleh PAS dan Perikatan BN dari tahun 1959 hingga 1999

Jadual 3. Keputusan Pilihan Raya tahun 1978, Semenanjung Malaysia

Jadual 4. Kedudukan kerusi Dewan Rakyat (Parlimen) dan Dewan Undangan Negeri yang dimenangi PAS tahun 1995

Jadual 5. Pecahan kerusi Parlimen dan kerusi Dewan Undanean Negeri antara PAS dan UMNO dalam Pilihan Raya Umum 1999

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...