JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 28 Julai 2012

Penyelewengan al-Arqam Dari Aqidah al-Quran Dan al-Sunnah Mengikut Perspektif Ahli Sunnah al-Jama'ah.


Tajuk: Penyelewengan al-Arqam Dari Aqidah al-Quran Dan al-Sunnah Mengikut Perspektif Ahli Sunnah al-Jama'ah.
Penyelenggara: Abdul Halim El-Muhammady.
Penerbit: Angkatan Belia Islam Malaysia. 

Kandungan.

Prakata Penyunting.

al-Arqam: Gerakan Pemesong Akidah Umat.
> Prof Madya Dr. Abdul Halim El-Muhammady.

Idea Dan Amalan Kumpulan al-Argam.
> Rushdi Yusof.

al-Mahdi Sebagai Aqidah Mengikut Hadith.
> Muhammad Asri Yusoff.

Ancaman Terhadap Aqidah Islam.
> Muhammad Uthman El-Muhammady.
 
Tahdir al-Arwah
> Niamat Yusof.

Lampiran a. Pengakuan Bekas Pemimpin Tertinggi Dan Pelajar al-Arqam.

Lampiran b. Resolusi Seminar Pemurnian Aqidah Dan Penghayatan Islam.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...