JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 2 Oktober 2012

Syeikh Abdus Shamad Palembang: Ulama Shufi Dan Jihad Dunia Melayu.
Tajuk: Syeikh Abdus Shamad Palembang: Ulama Shufi Dan Jihad Dunia Melayu.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi! Dan Keterangan Tanda

Bahagian Pertama

Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani: Ulama Shufi Yang Syahid Fi Sabilillah

Pengenalan

Mengenai Nama Ayahnya

Tinjauan Pendapat Tahun Lahir dan Wafat

Pendidikannya

Bahagian Kedua

Pulang Yang Pertama ke Palembang

Pulang Yang Kedua ke Kedah

Sebagai Syuhada di-Fathani Darus Salam

Sahabat-sahabatnya Ulama Yang Terkenal

Karya-karyanya

Zahratul Murid (salinan)

Zahratul Murid (cetakan)

Sebab Yang Diharamkan Bagi Nikah

Hidayatus Salikin

Bahasa Melayu Bahasa Ilmu

Gaya Bahasa Dalam Hidayatus Salikin

Siyarus Salikin

al-Urwatul Wutsqa (dan lain-lain selepasnya)

Keturunan

Koleksi Kitab-kitab Ilmu Tasawuf

Lampiran 1: Kulit Muka Zahratul Murid Salinan Tok Kelaba

Lampiran 2: Kulit Muka Zahratul Murid Cetakan 1331 H

Lampiran 3: Kulit Muka Hidayatus Salikin Cetakan al-Ahmadiah

Lampiran 4: Kulit Muka Tuhfatur Raghibin karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari  Cetakan Al-Ahmadiah, 1347

Bahagian Ketiga

Syeikh Syihabuddin al-Jawi: Ulama Pengamal Empat Thariqat Shufiyah

Data Manuskrip

Yang Diduga Sebagai Karyanya

Keturunan

Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani: Generasi Penyambung Ulama-ulama Palembang

Pendidikan

Karya-karya dan Pemikiran

Puisi-puisi Dalam Kitab Badi’uz Zaman

Keturunan dan Murid

Penutup

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...