JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 27 Oktober 2012

Penyelewengan Ajaran QadianiTajuk: Penyelewengan Ajaran Qadiani.
Penulis: Farawahida Mohd Yusof, Siti Ramlah Ibrahim.
Penerbit: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Kandungan

Prakata

Senarai Singkatan

Senarai Lampiran

Jadual Transliterasi

Bab 1. Sejarah Kelahiran Dan Perkembangan Qadiani Atau Jemaat Ahmadiyah

Riwayat Hidup Pengasas

Sejarah Penubuhan Jemaat Ahmadiyah

Bab 2. Perkembangan Jemaat Ahmadiyah Di Malaysia

Kemasukan dan Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Malaysia

Tujuan dan Matlamat Jemaat Ahmadiyah

Struktur Organisasi dan Keahlian Jemaat Ahmadiyah

Majlis Ansarullah

Majlis Khuddamul Ahmadiyah

Lajnah Imaillah

Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan

Strategi Jemaat Ahmadiyah dan Faktor Penerimaan Masyarakat Terhadapnya

Bab 3. Dakwaan Mirza Dan Pegangan Jemaat Ahmadiyah Qadiani

Teras Akidah Ajaran Ahmadiyah Qadiani

Sumber Rujukan Qadiani

Rukun Kepercayaan Ahmadiyah Qadiani

Konsep Kepercayaan Ahmadiyah Qadiani

Keimanan kepada Allah

Konsep Kenabian dan Kerasulan

Konsep Wahyu dalam Ajaran Qadiani

Rukun Amalan Qadiani

Menafikan Jihad dan Mewajibkan Ketaatan kepada Inggeris

Kesimpulan

Bab 4. Pandangan Islam Terhadap Dakwaan Mirza Dan Pegangan Jemaat Ahmadiyah Qadiani

Sumber Akidah dan Amalan dalam Islam

Al–Qur’an al–Karim

Sunnah atau Hadith

Ijmak ‘Ulama’

Qiyas

Rukun Iman

Beriman kepada Allah

Beriman kepada Kitab

Beriman kepada Rasul

Beriman kepada Hari Akhirat

Beriman kepada Qada’ dan Qadar

Konsep Tanasukh al–Arwah

Wahdat al–Wujud

Nabi dan Konsep Khatam al–Nabiyyin

Iman Mahdi

Isa al–Masih

Konsep Wahyu

Perbezaan antara Wahyu dengan Kasyaf

Konsep Jihad

Menggubah Ayat–ayat al–Qur’an

Kesimpulan

Bab 5. Penutup

Lampiran

Rujukan

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...